Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporları

Daire Başkanlığımızın yıllara göre Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporları aşağıdadır.

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü