İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü-Personel Listesi

Adi Soyadi : AYHAN ÇAM
Ünvan : YÜKSEKOKUL SEKRETERİ
Birim : YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/ayhancam

Adi Soyadi : MUSTAFA DENİZ
Ünvan : MÜHENDİS (Ş)
Birim : YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/mustafadeniz

Adi Soyadi : AYŞE TOMBUŞ
Ünvan : TEKNİKER
Birim : YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/aysetombus

Adi Soyadi : NAGEHAN MOTOROĞLU
Ünvan : TEKNİKER
Birim : YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/nagehanmotoroglu

Adi Soyadi : ŞEVKET ÖNAL
Ünvan : TEKNİKER
Birim : YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/sevketonal

Adi Soyadi : AYTAÇ ALKAN
Ünvan :
Birim : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/aytacalkan

Adi Soyadi : HAVVA NUR KESTEK
Ünvan :
Birim : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
E-posta :
Web Adresi : http://web.hitit.edu.tr/havvanurkestek

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü