Çalışma Usul ve Esasları

'Hitit Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları' aşağıda sunulmaktadır.

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum