IK Standartları Uyum Eylem Planları

Üniversitemizin İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planları aşağıda sunulmaktadır.

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum