Stratejik Planlar

Üniversitemizin 2010-2014 ve 2015-2019 yıllarına ait Stratejik Planları aşağıdadır.

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü