Birim Öz Değerlendirme Raporu

Daire Başkanlığımıza ait 27.04.2018 tarihli Birim Öz Değerlendirme Raporu aşağıda sunulmuştur.

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü