Taşınmaz Bilgileri

Üniversitemiz kullanımındaki yerleşkeler ile binalara ait açık ve kapalı alan bilgileri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. (Verilerin hazırlanmasında 31.12.2018 tarihi esas alınmıştır.)

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü