Taşınmaz Bilgileri

Üniversitemiz kullanımındaki yerleşkeler ile binalara ait açık ve kapalı alan bilgileri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. (Verilerin hazırlanmasında 07.10.2019 tarihi esas alınmıştır.)

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum