İş Akışları

Daire Başkanlığımız sorumluluğundaki iş ve işlemlere ilişkin iş akışları aşağıda sunulmaktadır.

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü