Kamu Hizmet Envanteri Tablosu

Daire Başkanlığımıza ait Kamu Hizmet Envanteri Tablosu aşağıda sunulmuştur.

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü