Risk Raporları

Daire Başkanlığımız Revize Risk Raporları aşağıda sunulmaktadır.

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü