Hedefler Tablosu ve İzleme Formları

Daire Başkanlığımızın "Hitit Üniversitesi 2015-2019 Stratejik Planı" kapsamında hazırlanan "Hedefler Tablosu" ve üçer aylık dönem sonu gerçekleşmeleri esas alınarak güncellenen "Hedefler Tablosu İzleme Formları" aşağıda sunulmaktadır. 

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum