Kuzey Kampüs Camii

Üniversitemiz Kuzey Kampüsünde projelendirilmiş olup, 2.000 kişilik kapalı namazgâh alanına sahiptir.

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum