İç Kontrol Sistemi Soru Formları

Daire Başkanlığımıza ait İç Kontrol Sistemi Soru Formları aşağıda sunulmaktadır.

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü