Görev Tanımları

Daire Başkanlığımızda görev yapmakta olan personellere ait görev tanımları aşağıda sunulmaktadır

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü