Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi, Üniversitemiz Kuzey Kampüs alanında ve toplam 24.795 m² kapalı alanda planlanmıştır.

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum