Hassas Görevler

Daire Başkanlığımız ile bünyesinde yer alan alt birimlere (şube müdürlükleri) ait hassas görevler formu aşağıda sunulmuştur.

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı
Hitit Üniversitesi Rektörlüğü