Hassas Görevler

Daire Başkanlığımız ile bünyesinde yer alan alt birimlere (şube müdürlükleri) ait hassas görevler formu aşağıda sunulmuştur.

Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum